۱۴ دی ۱۳۹۰

تسخرهمه‌چیز می‌ماند
برای
مسخره کردن
هرچه که رفته است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: