۱۳ دی ۱۳۹۰

بااهمیت و بی‌اهمیتبااهمیت و بی‌اهمیت
تنها در اولشان
با هم فرق دارند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: