۱۶ دی ۱۳۹۰

طرف تاریک‌تر منطرف تاریک‌تر من
آن طرفی‌ست که بیش‌تر روشن‌ می‌کند
تا تاریک‌تر کند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: