۱۳ دی ۱۳۹۰

سنگی کهسنگی که من در دست‌هایم می‌گیرم
کمی از خونم را جذب می‌کند
و می‌تپد


آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: