۱۴ دی ۱۳۹۰

زن از مردزن از مرد
تنها کودک را می‌شناسد
باقی مرد را
تنها مرد می‌شناسد

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

۲ نظر:

گندم گفت...

عالیه

نیشابور گفت...

به پورکیا لطف دارید!