۱۶ دی ۱۳۹۰

از درختیاز درختی صد ساله
گل‌هایی دیدم
یک روزه

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: