۱۴ دی ۱۳۹۰

آری و نهآری و نه
جاودانه‌هایی هستند
که آنی طول می‌کشند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: