۱۱ بهمن ۱۳۹۰

پاهاپسر دو متر قد داشت و شماره کفشش پنجاه بود. شاید هم چهل و هشت یا چهل و شش. هی دماغش را بالا کشید. هی دماغش را بالا کشید، در قطار. آزار وجهه‌ای انسانی دارد.
قدها بلندتر می‌شود و اندازه گفش بچه‌ها بزرگ‌تر. پاهای کوچک در معرض انقراض‌ند. انسان در معرض خود.

هیچ نظری موجود نیست: