۱۳ دی ۱۳۹۰

آدمی یکی‌ستآدمی یکی‌ست
رودخانه یکی‌ست
ستاره یکی‌ست
یکی
یکی
یکی
بی‌نهایت یکی
و حتی یک دو هم نیست

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: