۲۰ دی ۱۳۹۰

نخبراستی انتخابات یعنی انتخاب‌ها؟

از ریشه نخب می‌آید و یعنی بهترینِ چیزی را انتخاب کردن. فعل مشکوکی‌ست. چون قبل از خودش وجود داشته است. مثل این است که بگوییم انتخاب یعنی انتخاب. اگر معنی‌اش این بود که بدترین چیزی را انتخاب کردن، فرق می‌کرد.

سبزی ورچیدن هم انتخابات است. منظور همان سبزی پاک کردن است. در گویشی دیگر.

هیچ نظری موجود نیست: