۱۹ دی ۱۳۹۰

جوزپهدر فیلم ویسکونتی، جوزپه، همان یوزپلنگ در حال انقراض وقتی گاریبالدی به دروازه‌های شهر رسیده می‌گوید: همه چیز باید عوض شود تا هیچ چیز عوض نشود.

هیچ نظری موجود نیست: