۱۶ دی ۱۳۹۰

با خود حرف زدنگاهی که با خود حرف می‌زنم
چیزهای هست
که به خود نمی‌گویم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: