۵ دی ۱۳۹۰

بهشت دور از دنیاآدمی
بهشتی داشت
دور از این دنیا
از دستش داد
چون می‌خواستش
نزدیک به این دنیا

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: