۳۰ آذر ۱۳۹۰

با خودجسم و روح با هم می‌جنگند
اما روح‌ها با خود نمی‌جنگند
و جسم‌ها با خود

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: