۵ دی ۱۳۹۰

دوست داشتن و ستودنبرایم همیشه
دوست داشتن از
ستودن
آسان‌تر بوده‌ است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: