۵ دی ۱۳۹۰

برادروقتی به یک برادر نیازم هست
خدای من!
چقدر نیازم هست!

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور بی‌برادری

هیچ نظری موجود نیست: