۷ دی ۱۳۹۰

زندگیتزندگیت
با مرگت به انجام می‌رسد
اما نه برای تو
برای تو
در زندگیت به انجام رسیده است

انتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: