۶ دی ۱۳۹۰

چقدر کمیتو
چقدر کمی
بی یک گل
بی یک ستاره
بی یک چاقو

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: