۷ دی ۱۳۹۰

استثناءبه استثناء باور ندارم
چون فکر می‌کنم چیزی نیست
که تنها نتیجه‌ یک چیز باشد
حتی تنهایی

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: