۳۰ آذر ۱۳۹۰

مردن و مرگاز وقتی که دانسته‌ام
مردن با مرگ فرق می‌کند
از مردن می‌ترسم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: