۷ دی ۱۳۹۰

از وقتیاز وقتی که تنها من هستم
که می‌دانم چه بر سرم می‌آید
چیزی بر سرم نمی‌آید

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: