۳۰ آذر ۱۳۹۰

تا آخرین ستارهروحم
تا آخرین ستاره می‌‌بردم
من او را
چند سانتی‌متر هم نمی‌برم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: