۵ دی ۱۳۹۰

توقع عشقآنچه عشق توقع دارد
آنقدر بی‌اندازه است
که عشق نمی‌تواند برآورده کند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: