۳۰ آذر ۱۳۹۰

بی‌چاره ماآن‌هایی که چیزی بدهکارمان نیستند
اگر چیزی‌مان ندهند
بی‌چاره ما!

آنتونیو پورکیا
ترجمه بی‌چاره نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: