۱۱ آذر ۱۳۹۰

مصر دیگر مصرمسلمانان در انتخابات مصر پیروز می‌شوند. اسلام‌گراهای نرم و سخت. اخوان‌المسلمین و نه تنها اخوان‌المسلمین، سلفی‌ست‌ها. اخوان‌المسلمین شتاب دارد تا انتخابات برگذار شود. میدان التحریر از اخوان‌المسلمین و باقی خالی‌ست. میدان التحریر از آنان که خواهان قدرت را به دست گرفتن و پیروز شدن هستند خالی‌ست. میدان التحریر میدان آزاد سازی‌ست. آزادسازی یعنی خالی کردن از آنچه تا به حال بوده است و آزاد کردن برای آنچه بعد از آن خواهد آمد. میدان خالی از قدرت. اما میدان همچون طبیعت، خالی را تحمل نمی‌کند. اخوان‌المسلمین با ارتش ساخته‌است. ارتش با اخوان‌المسلمین می‌سازد.
جامعه به سوی بیشتر اسلامی شدن می‌رود؟ قبطی‌ها که در بهارشان شرکت داشته‌اند و خودشان می‌کویند شهید داده‌اند، باید عقب‌نشینی کنند در جامعه مصر؟ قبطی‌ها مصری‌ترین مصری‌اند. قبل از مصر و با مصر بوده‌اند و باقی بعدها آمده‌اند. یهودیان مصر رفته‌اند. قبطی‌ها اگر بروند یا عقب‌نشینی کنند، مصر دیگر مصر نیست. چیز دیگری‌ست.

هیچ نظری موجود نیست: