۵ دی ۱۳۹۰

زنزن
مادر است و
دوست است و
دشمن و
چنین
می توان گفت که
زن نیست


آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: