۵ دی ۱۳۹۰

از دو عشقعشق
از دو عشق زاده می‌شود و
تنها در یکی می‌میرد

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: