۲۹ آذر ۱۳۹۰

همه یا هیچاگر
آنطور که به نظر می‌رسد
تنها یک حقیقت برای همه هست
تو حقیقت را
حقیقت خود را
در هیچ پیدا نخواهی کرد

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: