۳۰ آذر ۱۳۹۰

دادن زندگیآن‌که
می‌تواند زندگیش را بدهد
نیازی به خودکشی ندارد

انتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: