۷ دی ۱۳۹۰

چیزهای واقعیچیزهای واقعی وجود دارند
تا وقتی که ما
عیب و فضیلت چیزهای نا واقعی را به آن‌ها می‌دهیم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: