۵ دی ۱۳۹۰

آنی که نیستآن‌چه تنهایی مرا می‌سازد
آنی نیست که کم دارم
آنی‌ست
که نیست

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: