۲۹ آذر ۱۳۹۰

آنچه باید از راه برسدچون
خود را تنها برای آنچه باید از راه برسد آماده می‌کنم
برای آنچه از راه می‌رسد
آماده نیستم
هرگز

آنتونیو پور کیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: