۵ دی ۱۳۹۰

آن‌چه با آن می‌زیمآنچه با آن می‌زیم
آنی نیست که برایش می‌میرم
شرم‌آور است اگر بمیرم
برای آن‌چه با آن می‌زیم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: