۹ دی ۱۳۹۰

دیروز نشسته در اتومبیل

به سوی موزه برانلی

هیچ نظری موجود نیست: