۷ دی ۱۳۹۰

تنها دیروزامروز تمام می‌شود
فردا تمام می‌شود
تنها دیروز تمام نمی‌شود

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: