۶ دی ۱۳۹۰

جای خواب و جای بیداریآنجایی بیدار می‌شوم همیشه
که نمی‌خوابم هرگز
آنجایی که نخواهم خوابید هرگز

آنتونیو پورکیا
ترجمه نبشابور

هیچ نظری موجود نیست: