۳۰ آذر ۱۳۹۰

از همه به هیچاگر از همه حرکت کنیم
تنها
به هیچ می‌رسیم


آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: