۵ دی ۱۳۹۰

آن‌چه واژه‌ها می‌گویندآنچه واژه‌ها می‌گویند
دوامی ندارد
آنچه دوام دارد واژه‌هایند
چرا که واژه‌ها همیشه همانند
اما آنچه می‌گویند
هرگز
همان نیست

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: