۷ دی ۱۳۹۰

خورشیدخورشید
خارج از هر چه شب
هر چه سرماست

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: