۳۰ آذر ۱۳۹۰

از عاطفه‌ای بزرگبعضی را
از عاطفه‌ای بزرگ
تنها پول خورد باقی می‌ماند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: