۲۹ آذر ۱۳۹۰

چندین و یکنوری
که چندین راه را روشن می‌کند
یک راه را روشن نمی‌کند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: