۶ دی ۱۳۹۰

حتی گل‌هاحتی گل‌ها
برای تقطیر عطرشان
باید کمی بمیرند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: