۲۰ آذر ۱۳۹۰

آدم‌ها و شهرهامدت‌هاست که دلم برای هیچ‌ آدمی‌زادی آنچنان که برای شهری تنگ نشده‌است.
شاید شهرها مثالی‌اند. یا علی‌رغم همه چیز مثالی می‌مانند.
و آدم ها از شهرهای مثالی‌مان می‌روند. علی‌رغم همه‌چیز.

هیچ نظری موجود نیست: