۷ دی ۱۳۹۰

تو از مردن نمی‌میریتو از مردن نمی‌میری
چون از زندگیت
تا به حال مرده‌ای

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: