۱۸ آذر ۱۳۹۰

اینجامن اینجا هستم
با شما
بی شما
از ادبیات که بگذریم
اگر آمدن به وبلاگ مشکل است
من اینجا هستم

هیچ نظری موجود نیست: