۴ آذر ۱۳۹۰

در خطوط کف دست ۳

- تجربه یک ضعف است
کودک ذوق خطر داشت

در مرگ
ما شوق نادانی را باز می‌یابیم

هیچ نظری موجود نیست: