۴ آذر ۱۳۹۰

در خطوط کف دست ۵- کاشفان به اقیانوس می‌رفتند

و مردم می‌گفتند
چه دیوانه هایی هستید شما
زمین صاف است
به آخرش که رسیدید
خواهید افتاد

آن‌ها
با این وجود می‌رفتند

هیچ نظری موجود نیست: