۴ آذر ۱۳۹۰

در خطوط کف دست ۲در شهر هستیم
خطرناک است
پر از آدم است

در جنگل هستیم
خطرناک است
هیچ‌کس نیست۵- شب‌های کوه‌نوردی
با چشمانی پر از سنگ‌ریزه می‌خوابیم
سنگ‌ریزه‌ها در پناه نگاه‌ها استراحت می‌کنند


۶- شیر در کاسه داغ است
بچه ها ظرف به ظرف می‌کنند
تا سرد شود
و می‌شود

بعدها قدرت کیمیاگری‌شان را از دست می‌دهند


هیچ نظری موجود نیست: