۲ آذر ۱۳۹۰

دگمه‌هادارم به این دگمه‌هایی که بی‌خود و بی‌جا به جامه‌ها دوخته می‌شوند فکر می‌کنم. و چه بد هم دوخته می‌شوند. جعبه‌ها از دگمه‌های افتاده بعد از اولین به جا آوردن البسه پر می‌شوند. سین بازی‌هایی بنیاد کرده بود از همین دگمه‌های از زمین برچیده. به جامعه‌ای فکر می‌کنم که دگمه‌ها به نخستین وظیفه خود باز می‌گردند.


هیچ نظری موجود نیست: