۳۰ آبان ۱۳۹۰

حق را به من بدهمی‌گوید: حق را به من بده!
نمی‌داند که حق تنها چیزی‌ست که دارم.
به هیچ‌کس نمی‌دهم آن را.

هیچ نظری موجود نیست: